Başkan  Nazım Karataş
Başkan Yardımcısı Kadim Karaduman
Sekreter  Mehmet Yorgun