Berlin okullarında ders vermekte olan ve henüz seminerlere devam eden stajyer öğretmenler, Fikriye Aras yönetiminde bir araya gelerek birbirlerine tecrübe ve bilgilerini aktardılar ve yeni ders üniteleri hazırladılar. Çok verimli geçen bu çalışma sonunda öğretmenler meslekiçi eğitime devam etme kararı aldılar.

Fortbildung061214L.jpg

Berlin Alevi Toplumu-Cemevi çocukların ve gençlerin eğitimine son derece önem veriyor. Bunun için Alevilik dersleri veren öğretmenler derslerin içeriğini ve ders malzemelerini çocukların anlayacağı dil ve biçimde hazırlayıp sunmaya sürekli özen gösteriyorlar. Bu amaca yönelik olarak ders vermekte olan ve henüz seminerlere devam eden stajyer öğretmenler bir araya gelerek öğrencilerinin sorularından hareketle konular belirleyip bir dizi ünite planı hazırladılar. Birbirlerine bilgi ve tecrübelerini aktararak ders başarısının yükselmesini sağladılar. Hazırlanan ilk ünitenin konusu „Alevilikte ölüm ve canın ölmezliği” idi. Bu hassas konu üzerinde önce tartışıldıktan sonra oluşturulan çalışma guruplarında örnek ünite önerileri geliştirildi ve yapılan sunumlardan sonra yeniden değerlendirmeler yapıldı. Sonuç olarak konunun öğrencilere aktarılırken onlarda herhangi bir korku ve olumsuz etkilere meydan vermemesinin altı çizildi.

Bundan sonraki meslekiçi eğitimlerde aşağıdaki konuların işlenmesi karara bağlandı:

  1. Hakk
  2. Alevilikte kadın ve erkeğin toplumsal rolü
  3. İbadet

2015 yılındaki ilk çalışma mart ayının başında gerçekleştirilecek.

Sevingül Timur & Vildan Gül